اسلایدر

رو به فردا RO be FARDA

**<مطالب خواندنی><عکسهای زیبا و کمیاب><سرگرمی><خبر><سینما>**

ﺳﻮﺕ ﻭ ﮐﻮﺭ
ﺍﯾﻦ وب ﺍﻧﻘﺪﺭ ﺳﻮﺕ ﻭ ﮐﻮﺭ ﻧﺒﻮﺩ ﺑﺨﺪﺍ، ﯾﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﻭﺍﺳﻪ ﯼ ﺧﻮﺩﺵ خیلی پرطرفدار ﺑﻮﺩ.ﺍﻻﻥ ﺩﻟﻢ ﻣﯿﮕﯿﺮﻩ ﻭﻗﺘﯽ ﺍﯾﻨﻄﻮﺭﯼ ﺳﻮﺕ ﻭ ﮐﻮﺭ ﻣﯿﺒﯿﻨﻤﺶ...