اسلایدر

رو به فردا RO be FARDA

**<مطالب خواندنی><عکسهای زیبا و کمیاب><سرگرمی><خبر><سینما>**

فاحشگــی
اَنگ فاحشگــی میزنند

به دختــری که رژقرمــز میزنــد

نگ ســوســول میزننــد
به پســری که طبــق مــد لبــاس میپوشــد

ینجــا ایــران اســت

"قضــاوت کــردن کار مــن و توســت"

[ پنج‌شنبه 19 اردیبهشت 1392 ] [ 18:49 ] [ امین ] [ 4 نظر /دمتون گرم با نظراتتون ]