اسلایدر

رو به فردا RO be FARDA

**<مطالب خواندنی><عکسهای زیبا و کمیاب><سرگرمی><خبر><سینما>**

خدایا...

خدایا!

سرده این پایین ، از اون بالا تماشا کن.

اگه میشه فقط گاهی بیا دسته منو "ها" کن.

خدایا !

گاهی که دلتنگم ، از اون بالا ، تو میبینی. بگو گاهی که غمگینم ،تو هم دلتنگو غمگینی ؟

خدایا!

 کس نمیبینه که دنیا زیر چشماته. یه عمره یادمون رفته زمین دار مکافاته.

خدایا !

وقته برگشتن یه کم با من مدارا کن. شنیدم گرمه آغوشت ، اگه میشه منم جا کن...