اسلایدر

رو به فردا RO be FARDA

**<مطالب خواندنی><عکسهای زیبا و کمیاب><سرگرمی><خبر><سینما>**

چه تلخ است فقر
کودک شیشه پاک کن
میان ماشینها می چرخید
با دستمالی چرک
به بهانهی پاک کردن شیشهها
اما هیچ کس او را نمی دید ...
هیچ کس سکهای به کاسهاش نمیانداخت ...
یک روز اتوبوس بیحواسی جانش را گرفت
و خیابان به ناگهان
کفاره باران شد
از اسکناسهای بیحاصل ...

"چه تلخ است فقر"


« میدان خراسان / تهران / ایران


[ چهارشنبه 18 اردیبهشت 1392 ] [ 23:28 ] [ امین ] [ 3 نظر /دمتون گرم با نظراتتون ]